Monitorovací systémy SMA

Solární panely
 

Monitorovací systémy SMA

SUNNY BEAM s technoloií Bluetooth® Wireless Technology

Mobilní indikace energetického výnosu pro domácí použití

Informativní, kompaktní a se snadnou obsluhou: Přístroj Sunny Beam s rozhraním Bluetooth nejen dobře vypadá, ale také představuje inovační řešení pro sledování činnosti systému. Na jeho velkém grafickém displeji se na první pohled najdou všechny důležité údaje: denní profil, aktuální výkon i denní a celkový energetický výnos. Ale přístroj Sunny Beam dokáže ještě víc: Za použití jedné ruky lze rychle získat informace o výkonu až 12 střídačů, měsíční přehled, energetický výnos v eurech nebo ušetřené množství CO2. Údaje za dobu minimálně 100 dnů se ukládají do paměti přístroje a pomocí USB kabelu je lze přenést do počítače – bez instalace dalšího programu. A v případě poruch může přístroj Sunny Beam na přání varovat akustickým signálem.

Podrobná specifikace

SUNNY WEBBOX

Profesionální správa dat pro větší FV systémy

Sledování činnosti systému, dálková diagnostika, ukládání dat a jejich vizualizace: Datalogger Sunny WebBox je výkonná komunikační centrála pro střední a velké solární systémy. Nepřetržitě shromažďuje všechny údaje o střídačích a díky němu je možné se kdykoliv informovat o stav systému. Jako multifunkční datalogger s nízkou spotřebou navíc Sunny WebBox přináší rozmanité možnosti zobrazování, archivace a dalšího zpracování dat i v počítačových sítích s vysokými požadavky na zabezpečení. U provedení s integrovaným rozhraním Bluetooth navíc odpadá pokládání datových kabelů k náležitě vybaveným střídačům. Pomocí volitelného GSM modemu lze naměřené údaje přenášet do portálu Sunny Portal dokonce i z odlehlých míst, kde není k dispozici DSL připojení ani telefonní připojení.

Podrobná specifikace

SUNNY SENSORBOX

Komplexní analýza výkonu pro profesionály

Přístroj Sunny SensorBox umožňuje úplnou analýzu výkonu FV generátoru: Instaluje se přímo na panely a měří tam intenzitu ozáření a teplotu. V kombinaci s dataloggerem Sunny WebBox a portálem Sunny Portal provádí nepřetržité porovnávání požadovaného a skutečného výkonu systému. Díky tomu lze snadno identifikovat zastínění, znečištění nebo nastupující snížení výkonu FV generátoru. Dodatečné připojení čidel pro volitelné měření teploty okolí nebo rychlosti větru umožňuje ještě přesnější výpočty.

Podrobná specifikace

POWER REDUCER BOX

Řízení dodávky výkonu velkých FV systémů

Prostřednictvím přístroje Power Reducer Box přináší společnost SMA řešení pro velké FV systémy, která se musí podílet na řízení dodávky výkonu: Umožňuje provozovateli připojit systém podle EEG (německého zákona o obnovitelných energiích) a směrnice pro vysoké napětí k veřejné distribuční síti. Proto převádí požadované hodnoty dodávané např. přijímačem bezdrátového hromadného ovládání na řídicí příkazy pro datalogger Sunny WebBox, který je dále předává střídačům. Každá změna stavu se při tom protokoluje na dvou místech: jednak v přístroji Power Reducer Box a jednak v dataloggeru Sunny WebBox. Datalogger Sunny WebBox pak data na přání automaticky přenáší do portálu Sunny Portal – provozovatel systému je tedy obratem informován o hodnotách stanovených provozovatelem sítě.

Podrobná specifikace

SUNNY EXPLORER

Bezplatné softwarové řešení pro počítač

Stačí zapnout notebook nebo stolní počítač, aktivovat rozhraní Bluetooth, spustit aplikaci Sunny Explorer – a hned máte přehled o svém FV systému. Bezplatná aplikace pro počítač tak je optimálním doplňkem nové generace střídačů Sunny Boy: S její pomocí lze na stolním počítači nebo notebooku vizualizovat nejdůležitější údajů o systému – díky technologii Bluetooth jednoduše a bezdrátově. Také při parametrizaci střídačů nabízí aplikace Sunny Explorer optimální podporu: Jelikož odpadá nákladná kabeláž, funguje údržba FV systému bleskově a pohodlně.

Podrobná specifikace

SUNNY PORTAL

Profesionální správa a sledování činnosti FV systému

Ať už u malých domácích systémů nebo u velkých FV parků – centrální správa a sledování činnosti více FV systémů šetří čas i peníze. Servisní pracovníci, instalační technikové a provozovatelé systému díky tomu mají kdykoliv a odkudkoliv přístup k údajům, které jsou po ně nejdůležitější. Automaticky vytvářené stránky jsou při tom přesně přizpůsobené potřebám zákazníka a kromě toho lze vytvářet rovněž individuální náhledy systému nebo jednotlivých přístrojů. Ať už jako tabulka s údaji nebo v podobě do značné míry konfigurovatelných grafů: Když je třeba analyzovat naměřené hodnoty nebo vizualizovat energetické výnosy, nezůstane téměř žádné přání nesplněné. A výkonný systém podávání zpráv pravidelně informuje prostřednictvím e-mailu, a zajišťuje tak výnosy.

Podrobná specifikace
 
Tel.: (+420) 602 102 020
Fax: (+420) 491 522 622