Monitorovací systémy

Solární panely
 

Monitorovací systémy

SNADNÉ SLEDOVÁNÍ ČINNOSTI SOUKROMÉHO DOMÁCÍHO STŘEŠNÍHO SYSTÉMU

Přístroj Sunny Beam s technologií Bluetooth® Wireless Technology nabízí možnost sledovat menší systémy za výhodnou cenu a bez nákladů na instalaci – a to 24 hodin denně. Data FV systému se přenášejí bezdrátově a přehledně se zobrazují na velkém displeji přístroje Sunny Beam – provozovatel tak má stav svého systému stále pod dohledem. Optimální bezpečnost navíc zajišťuje funkce akustického alarmu, která varuje před možnými ztrátami energetických výnosů, a kdykoliv tak zaručuje bezproblémový provoz systému. Pomocí bezplatné počítačové aplikace Sunny Explorer se dají rovněž získávat data ze střídačů s rozhraním Bluetooth, a kromě toho lze střídače i parametrizovat.

Sunny Beam – hezký a jednoduchý

Pro soukromého provozovatele s menším domácím střešním systémem je přístroj Sunny Beam s technologií Bluetooth dokonalým komunikačním řešením: žádné náklady na instalaci, jednoduchá obsluha a při tom všem téměř designový předmět. Pomocí připojení prostřednictvím technologie Bluetooth dokáže zaznamenávat údaje až 12 střídačů a zobrazuje je na svém velkém grafickém displeji. Data zůstávají v přístroji uložená po dobu minimálně 100 dní, ale přes USB port je rovněž lze přenést do počítače. Funkce optického a na přání i akustického alarmu navíc spolehlivě chrání před výpadky energetických výnosů. A díky integrovanému solárnímu článku napájení přístroje Sunny Beam ani není závislé na zásuvce.

Sunny Explorer – bezdrátový a bezplatný

Bezplatná monitorovací aplikace Sunny Explorer komunikuje se střídači rovněž prostřednictvím technologie Bluetooth. Každý počítač nebo notebook s technologií Bluetooth se tak dá použít k bezdrátové kontrole, sledování a parametrizaci systému – cenná pomůcka i při instalaci FV systémů.

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO FV ELEKTRÁRNY

Pomocí dataloggeru Sunny WebBox a přístroje Power Reducer Box a OPC serveru se dá realizovat komplexní sledování činnosti velkých solárních systémů a jejich řízení – a to až do velikosti elektrárny. Při tom je zachována jak možnost integrace do řídicích center kompatibilních se standardem OPC, tak i možnost vzdáleného přístupu ke střídačům přes datalogger Sunny WebBox – v případě potřeby též prostřednictvím servisu společnosti SMA. Pomocí přístroje Power Reducer Box se spolehlivě zajišťuje účast na řízení bezpečnosti distribuční sítě nebo statická podpora distribuční sítě dodávkou jalového výkonu podle ustanovení provozovatele distribuční sítě.

Sunny WebBox – dokonalý pro průmyslové systémy

Také u velkých systémů a FV elektráren tvoří Sunny WebBox jako profesionální datalogger spolehlivý základ pro sledování činnosti systému: Prostřednictvím sběrnice RS485 nebo průmyslové ethernetové datové sítě pro centrální střídače spolu může komunikovat až 50 přístrojů. Pro oba komunikační standardy je k dostání různé systémové příslušenství – od bezdrátového šíření až po převodníky na techniku optických vláken. Datalogger Sunny WebBox navíc nabízí maximální fexibilitu pro záznam údajů v průmyslových FV systémech.

OPC server – integrace do řídicích center

S OPC serverem od společnosti SMA jde integrace ještě o krok dále: Tento software propojuje výrobky společnosti SMA s centrálními řídicími systémy, které podporují standard OPC. Na bázi standardu OPC lze rovněž realizovat specifické zákaznické koncepce obsluhy a dozoru.

Power Reducer Box – řízení dodávky výkonu velkých FV systémů

Přístroj Power Reducer Box od společnosti SMA je řešení pro řízení napájení a bezpečnosti distribuční sítě, které je od 1. 1. 2009 vyžadováno u větších FV systémů dle § 6 německého zákona o obnovitelných energiích (EEG). Přijímá provozovatelem distribuční sítě předávané požadované hodnoty omezení výkonu a převádí je na řídicí příkazy pro datalogger Sunny WebBox. Každá změna stavu se při tom zaprotokoluje jak v přístroji Power Reducer Box, tak i v dataloggeru WebBox – na přání je provozovatel zařízení aktuálně informován o regulačních opatřeních provedených provozovatelem distribuční sítě.

 
Tel.: (+420) 602 102 020
Fax: (+420) 491 522 622