Otázky a odpovědi

Solární panely
 

Otázky a odpovědi

Jaké jsou hlavní důvody k výběru fotovoltaického systému?

  1. Fotovoltaický systém je jednoduchý a snadno se udržuje.
  2. Instalace fotovoltaického systému se okamžitě projeví na nižších účtech za elektřinu.
  3. Instalace fotovoltaického systému je dobrou investicí z důvodu dotační politiky. Přináší zisk, který lze snadno vypočítat na podle základních parametrů, jakými jsou umístění, velikost a typ soustavy.
  4. PV systém dokáže vyrábět elektřinu v odlehlých oblastech mnohem rychleji než by trvala stavba infrastruktury pro dodávku elektřiny ze sítě.

Jaké jsou hlavní součásti fotovoltaického systému?

  1. Fotovoltaický generátor sestávající z modulů vhodné velikosti propojených mezi sebou.
  2. Podpěrná konstrukci upevňující a zakotvující každý panel ve správném směru tak, aby se minimalizovalo zatížení budovy a zajistila optimální architektonická integrace.
  3. Převodník pro přeměnu stejnosměrného proudu vyrobeného solárními panely na proud střídavý pro běžné domácí spotřebiče.
  4. Elektrický rozvaděč k připojení převodníků k síti, aby mohla být vyrobená elektřina dodávána do sítě.
  5. Elektroměry pro měření množství vyrobené energie a dodané do sítě, aby mohly být vypočítávány platby náležící majiteli (majitelům) systému.

Vzor fotovoltaického systému připojeného k veřejné síti

Vzor fotovoltaického systému připojeného k veřejné síti

Základní pojmy

Polysilikon

Polykrystalický silikon je útvarem základního silikonu. Je-li roztavený silikon přinucen k ztuhnutí přechlazením, vytvoří atomy silikonu polykrystalickou strukturu prostřednictvím diamantové mřížky. Zrna se pak vzájemně spojují, krystalizují a vytvoří polykrystalický silikon.

Ingot

Technologie růstu silikonových ingotů je prvním článkem k řízení jakosti v řetězci fotovoltaického průmyslu, protože silikonové ingoty přímo ovlivňují efektivitu přeměny energie článků. Použitím předních počítačem řízených systémů a zaměstnáváním zkušených pracovníků zvyšuje společnost CEEG výkon pecí na ingoty monokrystalického silikonu. S týmem zkušených inženýrů, kteří jsou po ruce 24 hodin denně provozuje tyto pece na jejich maximální kapacitu, která činí přes 600 kg na pec a měsíc.

Destička

Společnost CEEG se snaží maximálně snižovat výrobní náklady a zajištovat vysokou efektivitu při řezání destiček a stejnorodosti jejich tloušťky i kvality tím, že používá pokročilou řezací technologii. Trvale zvyšuje počet destiček na jeden centimetr ingotu kombinací snižování tloušťky a menších průřezových ztrát. Od té doby, co společnost CEEG zahájila svůj provoz, se tloušťka destiček průběžně snižovala z 280 µm na 200 µm, což znamená, že s významně zvýšil počet destiček na jeden ingot, a sice o 10%.

Článek z krystalického silikonu

Vysoká a stabilní účinnost při fotovoltaické přeměně energie. Destičky jsou pokryty tmavě modrou, barevně stejnorodou antireflexní vrstvou nitridu křemičitého nebo kysličníku titaničitého, mající nádherný vzhled. Barva povrchu článků může být na přání zákazníka změněna podle prostředí, kde budou články použity. Pokročilá technologie omezující tvorbu nečistot a hliníková zadní strana článku umožňuje dosažení vysokého stupně účinnosti článků. Vysoce kvalitní stříbro a stříbro-hliníková lepicí pasta zajišťuje vysokou pevnost v tahu a zlepšuje pájení. Precizní vzorování pomocí sítotisku umožňuje pájecím strojům zlepšovat výkon při automatickém pájení. Společnost CEEG používá články s průměrnou účinností přeměny energie: 16,25% u solárního článku mono C-SI,15,4% u solárního článku multi C-SI a 17,5% u solárního článku SE.

Solární modul

Solární moduly se skládají ze solárních článků jiného příslušenství. Moduly mohou být různých velikostí a vzhledů podle požadavků zákazníka. Solární moduly se používají v nejrůznějších oblastech, jako například ve fotovoltaických elektrárnách, občanských systémech a v satelitech.
Společnost CEEG používá k výrobě modulů špičkové výrobní zařízení, které zajišťuje jejich spolehlivost. CEEG nejen že používá velké množství technologických odborníků, ale zřídila též velmi schopné a zkušené týmy pro výzkum, vývoj a řízení. Všichni pracovníci ve výrobě absolvovali odborná školení zakončená přísnými zkouškami, což znamená, že jsou na vysoké odborné úrovni a mají i potřebné dovednosti. Zavedením přísných a moderních postupů při kontrole kvality jsme dosáhli toho, že moduly mají stabilní účinnost při rozumné ceně, takže jsou velmi konkurenceschopné na světovém trhu.

Solární aplikace

Sluneční zdroj elektřiny převádí sluneční energii na elektřinu, která je využívána pro mobilní telefony, fotoaparáty, kamery apod. Při použití solárního zdroje energie si mohou lidé dobíjet své mobilní telefony kdykoliv a kdekoliv.
Společnost CEEG vyvinula výrobky jako například solární auto, solární stolní lampu, solární nabíječku, solární svítilnu, solární budík a hodiny, solární květinu apod.
Solární svítilna/solární campingová lampa je vhodná pro odlehlé horské oblasti, pro rybářské čluny, pro pobyt v přírodě a v jiných oblastech, kde je nedostatek elektřiny.
V této souvislosti vyvinula CEEG 24 typů pouličního osvětlení (65 – 170Wp), 33 typů trávníkového osvětlení (0,8 – 4,0 Wp), 6 typů parkového osvětlení (60 – 160 Wp), tři druhy podzemního osvětlení a 2 typy dopravního osvětlení.

PV systém

Solární (PV) nezávislý systém výroby elektřiny sestává ze solárních modulů, baterií, ovladačů, převodníků stejnosměrného proudu na střídavý, zařízení pro přenos a distribuci elektřiny, nízkonapěťových distribučních sítí a stejnosm./stříd. zátěží. V současné době se solární (PV) nezávislý systémy výroby elektřiny široce používají v oblasti dopravy a přepravy, v oblasti telekomunikací i na ropných plošinách.
Solární (PV) k síti připojený systém výroby energie využívá jako skladovacích jednotek elektrických sítí, systémy nejsou vybaveny baterií pro skladování elektřiny. Systém využívá celých soustav k přeměně sluneční energie na stejnosměrný elektrický proud, který se poté převádí na proud střídavý prostřednictvím k síti připojených převodníků. Střídavý proud se poté distribuuje do rozvodné sítě pro výrobu elektřiny. Díky strategii vládních dotací na výkup elektřiny vyprodukované k síti připojenými systémy se tyto systémy rychle vyvíjejí a používají v různých oblastech, jako například na střechách a v jinak nevyužívaných prostorách. Systémy společnosti CEEG mají nejen vysokou účinnost přeměny energie, ale jsou také ustáleným a spolehlivým zdrojem energie, jsou snadno instalovatelné a bezúdržbové. Je to tím, že pro jejich výrobu jsou používány součásti nejlepší kvality. V našem inovačním středisku jsou dva zkušení inženýři, tři konstruktéři a osm designerů, kteří vyvíjejí technologie zajišťující, že zákazník obdrží pouze ty nejlepší výrobky.

 
Tel.: (+420) 602 102 020
Fax: (+420) 491 522 622