Představení firmy CEEG

Solární panely
 

Představení firmy CEEG

Společnost CEEG se věnuje vývoji mimořádně přínosných technologií v oblasti k obnovitelných zdrojů energie, což je výzvou tradičním energetickým zdrojům.
Nyní se společnost CEEG stává podnikem světové třídy s vedoucím postavením v technologii vývoje i integrovaného řízení.

Pohled na firmu CEEG

V roce 2004 společnost CEEG vstoupila do průmyslové oblasti PV a založila společnost China Sunergy (dříve CEEG Nanjing PV-Tech Co., Ltd).

Dne 18. května 2007 byla společnost China Sunergy (CSUN) zapsána do burzovního seznamu cenných papírů NASDAQ.

V roce 2008 ve snaze posílit svoji strategickou pozici v průmyslovém řetězci a podpořit prospěšnost technologie PV, společnost CEEG založila PV Business a zavedla soulad do celého průmyslového řetězce.

CEEG PV Business podniká ve třech hlavních oblastech:

  • Výroba fotovoltaických ingotů, destiček, článků a modulů
  • Dodávka kompletních systémů fotovoltaických řešení
  • Stavba fotovoltaických elektráren pro dodávku elektřiny do sítě

Na světovém trhu nejmodernějších technologií si CEEG PV Business obzvláště zakládá na své:

Způsobilosti:

Její odborníci jsou uznávaní pro své zkušenosti a neustále se vzdělávají v oblastní nového vývoje a nejrůznějších technologiích.

Kvalitě:

Náš cíl o dosažení co nejvyšší kvality nás vede při volbě řešení a nejspolehlivějšíchkomponent, vybíraných z těch nejpokročilejších, jež jsou na trhu k dispozici.

Solidnosti:

CEEG je nejdůležitější soukromou skupinou na Čínském trhu výroby elektřiny.

O společnosti CEEG

SE svým hlavním ředitelstvím v čínském Nanjingu je společnost CEEG velkoryse pojatým podnikem přesahujícím jednotlivý region, jednotlivou průmyslovou oblast i jednotlivé vlastnictví. Zabýváme se hlavně čtyřmi průmyslovými oblastmi: elektrickými transformátory, fotovoltaickými technologiemi, izolačními materiály a kompletními substanicemi.

Jsme dlouhodobými strategickými partnery a spolupracovníky společností DuPont USA, Schneider Electric France, DSI USA, Wuhan Iron & Steel Group China.

Jsme jedním z podniků pracujících s nejnovějšími a nejpokročilejšími technologiemi Národního inovačního plánu a také klíčovým podnikem základny nejnovějších a nejmodernějších technologií instituce Národních elektrických přístrojů.

Bylo nám uděleno velké množství uznání a ocenění, jako například diplom "China Top Brand" ("Špičková čínská značka"), diplom "National Inspection-Free Product" ("Národní výrobek nepotřebující kontrolu"), osvědčení "AAA Grade Credit Company" (Společnost s kreditem stupně AAA"), osvědčení "USA UL", osvědčení "China Environment Labeling Products" ("Čínský environmentální výrobek") a mnohá další. Jsme zapojeni do tří standardů řízení a sice ISO9001 pro řízení jakosti, ISO14001 pro řízení ochrany životního prostředí a OSHMS 18001 pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pohled na firmu CEEG

Rok 2010 je pro společnost CEEG velkým rokem.
Naše celková výrobní kapacita v roce 2010 dosáhne 1500 tun polykrystalického silikonu a také 470 MW silikonových PV modulů.

Historie společnosti CEEG PV

V říjnu 2004 byla založena China Sunergy (dříve CEEG Nanjing PV-Tech Co., Ltd).
V březnu 2007 byla založena společnost CEEG (Nanjing) Semiconductor Material Co.
V dubnu 2007 byla založena společnost CEEG (Šanghaj) Solar Science & Technology
V březnu 2007 byla ustavena společnost CEEG (Nanjing) Renewable Energy Co., Ltd.
V květnu 2007 byl založen ústav pro solární energii CEEG (CEEG (Nanjing) Solar Energy Institute)
V březnu 2008 byla vytvořena společnost CEEG PV Business (Nanjing) pro zavedení souladu do celého průmyslového řetězce

CEEG PV Business

CEEG (Nanjing) Semiconductor Material Co., Ltd.

Jako podnik s nejmodernější technologií v sobě společnost CEEG (Nanjing) Semiconductor Material Co., Ltd. integruje výzkum a vývoj, výrobu a prodej vysoce kvalitních slunečních monokrystalických a multikrystalických silikonových ingotů a destiček. Společnost je držitelkou pokročilé, mezinárodně patentované technologie, výrobního a detekčního zařízení.

CEEG (Šanghaj) Solar Science & Technology Co., Ltd.

Financována společností CEEG a hongkongskou skupinou Xinde, společnost CEEG (Šanghaj) Solar Science & Technology Co., Ltd. v sobě integruje výzkum a vývoj, výrobu a prodej polysilikonových slunečních panelů. Tato společnost se nachází v průmyslové zóně CEEG Shanghai PV High-Tech Industrial Zone, v Songjiang Economic and Technological Development Zone, Šanghaj, Čínská lidová republika.

CEEG

CEEG (Nanjing) Solar Energy Research Institute Co., Ltd. (Ústav pro solární energii CEEG)

Dalším středem zájmu je vývoj dalších nových energetických odvětví, jako například odvětví pro větrnou energii. Ústav pro solární energii CEEG nacházející se v nanjingském Parku vědy a techniky CEEG se hlavně zabývá výzkumem a vývojem, konstrukcí a projekcí, výrobou, prodejem, instalací a servisem systémů a aplikací pro solární energii. Vyrábí prvotřídní solární systémy s vysokou účinností, výkonem, vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.

China Sunergy

Přední čínský výrobce solárních článků zabývající se výzkumem a vývojem, výrobou a prodejem solárních článků C-SI. Výrobky společnosti China Sunergy se široce využívají v dopravě, městské výstavbě a v jiných oblastech na čínském domácím trhu i na trzích zahraničních.

Jiné průmyslové oblasti

Výroba transformátorů
Výroba izolačních materiálů
Kompletní substanice

 
Tel.: (+420) 602 102 020
Fax: (+420) 491 522 622